top of page

מדיניות ביטולים

​* מדיניות המלון * 
מחלקת הזמנות פתוחה

החל מהשעה 09:00 עד השעה 20:00 
שעת הכניסה החל מהשעה 14:00 עד השעה 19:00*

יציאה עד השעה 12:00 כולל שבתות וחגים
התפוסה המרבית לכל חדר במלון הוא 1-2 אנשים*

במידה ויש אישור של אחד מצוות המלון

כל אדם שלישי (כולל ילדים בוגרים)

המבקש ללון באותו חדר

יחויב בשיעור של 30% נוספים ממחיר החדר

בקשה למיטה נוספת חייבת להיעשות

מראש ולקבל אישור על ידי צוות המלון 
However, if late checkout is requested

until Motse Shabbat and

holidays, additional 30% of

the room/s rates will be required.

*אסורה הכניסה לחיות*

ברביקיו אסור בכל החדרים שלנו

כולל בבתים פרטיים
עישון בחדרים אסור*
אין כניסה לתינוקות- ילדים בוגרים בלבד *
מחירי הדולרים עבור חדרי המלון הינם

אך ורק עבור בעלי דרכונים זרים

אורחים של המלון במידה**

ויש נזק לרכוש המלון 

יחוייבו תשלום מלא על הנזק

*המחירים בשקלים הם עבור אזרחי ישראל *

  איננו מקבלים מחירי הזמנות באתרים שונים 

אלא רק את המחירים משמופיעים

אצלנו באתר

המחירים שמפורסמים אצלנו באתר הם 

המחירים האמיתיים

לא יבוצעו הזמנות ללא פרטי כרטיס

אשראי תקף וכל המידע הנדרש 
פלסיו דומיין שומרת לעצמה את הזכות*

לסרב לביטול הזמנה,אם הינן נוגדות את המדיניות שלנו

יתרה מזאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות

לחייב מראש כרטיסי אשראי 

 עבור כל הסתייגות מההזמנה או ביטול מאוחר

מחירי החדרים וגם דירות פרטיות יכולים

להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת 
הזמנות עבור אירועים פרטיים ומיוחדים

ודירות פרטיות

נדרש פיקדון אשר לא יוחזר בעת  ביטול

של 30% מסך החיוב בעת ההזמנה.

בנוסף, כל ביטול הזמנה יש להגיש בכתב 14 ימים

טרם מועד ההגעה

אחרת יחויב מלוא סכום ההזמנה
מדיניות הזמנה עבור הבתים הפרטיים 
בשביל להזמין אחת מהדירות הפרטיות שלנו

לאירועים/חגים יש

לשלם לפני מקדמה של 30% מהסכום שלא יוחזרו

אם במקרה של ביטול ההזמנה מאוחר מ 14 יום מתאריך

ההגעה או אי הגעה יחוייבו לשלם את כל סכום ההזמנה.

חוזה של דירות פרטיות *

כדי להבטיח כל הסתייגות נדרש פיקדון 30% מדמי

השכירות במועד ההזמנה על ידי כרטיס אשראי תקף*
התפוסה בדירה היא עבור 6/7 אנשים בלבד.

עם זאת, הצטרפות אדם נוסף צריך

להודיע מראש בכתב

פלאסיו דומיין שומרת לעצמה את הזכות

לסרב או לבטל את ההזמנה
פלסיו אינו מספק כל סוג של מזון או משקאות

או שירותי ניקיון עבור דירות פרטיות 
האורחים אחראים על הניקיון של הדירה 
האורחים אחראים להביא או להכין אוכל משלהם 
האורחים אחראים לאבטחת החפצים האישיים שלהם

הכוללים תכשיטים ודברי ערך אחרים 

כמו גם לנעילת כל הדלתות והחלונות 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות*

לחייב תשלום בכרטיסי אשראי

עבור כל סוג של הזמנות עבור

כל הזמנה או אירועים לפני הגעה
**מדיניות ביטולים** 
ביטולים בתקופה רגילה צריכים להישלח

בכתב 14 יום לפני תאריך ההגעה,

עם זאת, במקרה של ביטול מאוחר מ14 יום או

אי הגעה הסכום המלא של ההזמנה יחוייב 
**מדיניות ביטולים בתקופת החגים** 
ביטולים בתקופת החגים צריכים להישלח

בכתב 14 יום לפני תאריך ההגעה, עם זאת

במקרה של ביטול מאוחר מ14 יום או אי הגעה

הסכום המלא של ההזמנה יחוייב. 
הזמנות לחגים הבאים מחייבות**

שהייה של מינימום 2 לילות

ראש השנה 

סוכות 

פסח

חנוכה• 
פסטיבל הכלייזמרים• 
פורים• 

**מדיניות הזמנות** 
הזמנות ללא פרטי כרטיס אשראי בתוקף

ומידע נחוץ לא יתקבלו או יאושרו

.על פי המידיניות שלנו  
כדי להבטיח כל הסתייגות נדרש פיקדון 30%

מדמי השכירות במועד ההזמנה על ידי

כרטיס אשראי תקף
התפוסה בדירה היא עבור 6 -7 אנשים בלבד.

עם זאת, הצטרפות אדם נוסף צריך להודיע מראש בכתב,

תוספת של אדם נוסף $100

כמו כן פלאסיו דומיין שומרת לעצמה את

הזכות לסרב או לבטל את ההזמנה
בדירות מגורים פרטיים, פלאסיו אינו מספק מזון,

משקאות ושירותי ניקיון מדי יום עבור דירות פרטיות 
האורחים אחראים להביא או להכין אוכל משלהם 
פלאסיו דומיין לא תישא באחריות בגין 

פציעות ותאונות או כל סוג של כיסוי

ביטוחי במהלך שהותם בדירות ובחצרים שלנו

זוהי האחריות הבלעדית של כל

האורחים להשתמש בכיסוי

הביטוח הקיים שלהם או לרכוש

ביטוח משלהם עבור

הכיסוי האישי שלהם, כמו גם להיות

אחראי על אבטחת החפצים

האישיים שלהם ודברי ערך
אנו שומרים לעצמנו את הזכות- לחייב תשלום

בכרטיסי אשראי עבור כל סוג של הזמנות עבור

כל הזמנה או אירועים לפני הגעה

 עם זאת, במקרה של מחלוקת

שעשויה להתרחש בנוגע להזמנות

בעיות ביטוח, ענייני חפצים אישיים

או כל סוגיה אחרת יש ליישב

בבית המשפט השלום בצפת בלבד

Back To Home Page

bottom of page